ยินดีต้อนรับโดย
Schweine Dieter !
   
  ร้านอาหารเท่านั้น ในจังหวัดอุดรธานี และบริเวณโดยรอบ  !!
   
  มีบางส่วนที่มีขนาดใหญ่ !!
   
   
  สำรองที่นั่ง
  ดีเตอร์. +66 86 011 81 88 
แหม่ม +66 81 380 49 85
Email: 
maem254@yahoo.de
   
  เวลาเปิดบริการ
  วันเสาร์
11.00 - 18.00 น.
   
   
  ที่อยู่
  170 หมู่ 1
ถนนประชาอุทิศ
บ้านจั่น
อุดรธานี 41000
   

Our Menus
         
  Wiener Schnitzel   Goulash with noodles  
  Schnitzel (280 gr.), breaded Schnitzel with French Fries and Salad                                                                           
         
  Zigeuner Schnitzel   Pork Knuckle (1.6 kg) with Pickled Cabbage  
  Schnitzel (280 gr.) in Paprika Sauce with French Fries   and Salad   Side Dishes: French fries, fried potatoes or bread  
         
  Jaeger Schnitzel   2 Bockwurst Sausages  
  Schnitzel (280 gr.) in Mushroom Sauce with French Fries and Salad   Side Dishes: French fries, fried potatoes or bread  
         
  Asparagus with Schnitzel   2 Bratwurst Sausages  
  Schnitzel (170 gr.), white asparagus with Sauce      Hollandaise and potatoes   Side Dishes: French fries, fried potatoes or bread  
         
  Asparagus with Smoked Ham   2 Currywurst Sausages  
  Smoked Ham (100 gr.), white asparagus with Sauce Hollandaise and potatoes   Side Dishes: French fries, fried potatoes or bread  
         
  Asparagus with Steamed Ham   Pork in aspic
  Steamed Ham (200 gr.), white asparagus with Sauce Hollandaise and potatoes   Side Dishes: French fries, fried potatoes or bread